KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Express Baskı LTD. ŞTİ.’nin markası olan “Hepbizden” olarak verdiğimiz tüm hizmetler bakımından, kişisel verilerinizin korunması ve güvenliği hususuna azami önem vermekteyiz.

Siz değerli müşterilerimize Hepbizden tarafından www.hepbizden.com alan adlı internet sitesi üzerinden verilen hizmetlerin hızlı, kolay ve güvenilir şekilde sunulması maksadıyla, Express Baskı LTD. ŞTİ. tarafından müşterilere ve müşterilerin hizmet verdiği ve/veya ürün sağladığı üçüncü kişilere ilişkin kişisel verilerin işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarılması gerekebilir. Bu kapsamda, Hepbizden ile paylaştığınız kişisel veriler, mevzuata uygun şekilde, faaliyet konumuz ve hizmet amaçlarımızla bağlantılı ve de ölçülü olarak işlenebilecek, gerekli olması durumunda üçüncü kişilere aktarılabilecek ve mevzuata uygun süreler boyunca saklanabilecektir.

Kişisel verilerin işlenmesi bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlusu, Express Baskı LTD. ŞTİ.’dir. Bu kapsamda, bu Aydınlatma Metni’ne konu kişisel veriler bakımından veri sorumlusu Express Baskı LTD. ŞTİ. olmakla birlikte, kişisel veriler Hepbizden markası tarafından toplanmaktadır.

Bu metin, siz değerli müşterilerimizi, Hepbizden markası altında www.hepbizden.com alan adlı internet sitesi üzerinden yürüttüğümüz faaliyetlere ilişkin olarak topladığımız kişisel veriler kapsamında bilgilendirmek amacıyla oluşturulmuş olup yürürlükteki mevzuata ve Express Baskı LTD. ŞTİ.’nin uygulamalarına göre gerekli görülmesi halinde değiştirilebilir. Metnin son haline www.hepbizden.com alan adlı internet sitesi üzerinden erişebilirsiniz.

1. Kişisel Veriler ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Hepbizden, www.hepbizden.com alan adlı internet sitesi üzerinden verdiği hizmet kapsamında müşterilerinin bazı ticari, hukuki ve/veya şirket verilerine erişebilmektedir. Bu veriler, KVKK kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmadığından bu Aydınlatma Metni’nin kapsamı dışındadır.

Hepbizden tarafından; kullanıcılara ve/veya ziyaretçilere ait e-posta adresi, isim ve soy isim, T.C. kimlik numarası, kimlik bilgileri, ev veya iş adresi ya da telefon numarası gibi kişisel bilgiler; ayrıca kullanıcıların sektör bilgileri ve internet sitesi üzerinden konum bilgisi işlenmektedir. Üyelik sözleşmemiz kapsamında siz değerli üyelerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak daha iyi bir alışveriş deneyimi sunmak, siparişleriniz ile ilgili yaşadığınız sorunları çözebilmek ve faaliyet gösterdiğiniz sektör bakımından ilgilenebileceğiniz ürünler, kampanyalar ve anket çalışmaları hakkında bilgilendirme yapabilmek adına Hepbizden’e iletmiş olduğunuz kişisel veriler CRM veri tabanına saklanacaktır.

Hepbizden, bu bilgilere ek olarak, kullanıcıların kimliklerini tespit etmeksizin www.hepbizden.com alan adlı internet sitesi üzerinden kullanıcılarının etkileşimleri hakkında; yönlendirilen internet sitesi, arama motoru ve anahtar sözcük bilgileri, kullanıcılar tarafından görüntülenen sayfalar ve görüntülenme süreleri ile kullanıcıların internet sitesinde yaptıkları diğer iş ve işlemler ile kullanıcının tarayıcısı ve/veya erişim için kullandığı cihaza ilişkin bilgiler gibi ek bilgiler toplamaktadır. Hepbizden, bu bilgileri internet sitesi kullanımını analiz etmek kullanıcılara destek hizmetleri sunmak için kullanmaktadır.

Hepbizden, ayrıca, www.hepbizden.com/iletisim alan adlı internet sitesi üzerinden üye olabileceğiniz bir bülten ile e-posta bilgilerinize, e-postaları alıp almadığınıza, e-postanın açılıp açılmadığına, açıldı ise e-posta içindeki hangi bağlantıları tıkladığınıza ilişkin internet işaretleri, özelleştirilmiş bağlantılar ve/veya benzer teknolojiler kullanarak kişisel verilerinizi işlemektedir.

Hepbizden https://www.hepbizden.com/iletisim/ bağlantısı üzerindeki “İletişim Formu”nu doldurarak iletişim kurabilirsiniz. Bu kapsamda, belirtilen bağlantıda yer alan form üzerinden sağlayacağınız bilgi ve veriler de Hepbizden tarafından işlenecek ve işlenme amacıyla orantılı bir süre boyunca muhafaza edilecektir.

Express Baskı LTD. ŞTİ., sahibi olduğu www.hepbizden.com alan adlı internet sitesi için “tanımlama bilgileri” (“Çerez” veya “Cookie”) kullanmaktadır. Çerezler, internet sayfası sunucuları tarafından sabit diskinize yerleştirilen küçük metin dosyaları ve tanımlama bilgisini size gönderen internet sunucusu tarafından daha sonra okunabilecek ve ilgili internet sitesine erişiminizi özelleştirmek, bir sonraki ziyaretinizde aynı bilgileri tekraren girme gerekliliğini ortadan kaldırarak kullanıcılara zaman kazandırmak ve tercihlerinize ilişkin bilgileri bilgisayarınızda depolamak amacıyla kullanılmaktadır. Çerezler, kullanıcılar tarafından kolaylıkla kaldırılmakta veya reddedilebilmektedir. Bununla birlikte, Çerezleri kaldırmanız veya reddetmeniz halinde internet sitelerinden sunulan hizmetlerin tamamına veya internet sitelerin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz. Express Baskı LTD. ŞTİ., www.hepbizden.com alan adlı internet sitelerinde Çerez kullanımı bulunduğunu, bu Çerezlerin ihtiyaçlarınızı tanımlayarak sunduğumuz hizmetlerin iyileştirilmesi, kullanıcıların internet sitelerinden daha kolay ve etkili şekilde faydalanabilmesi amaçlarıyla kullanıldığını, Çerezler vasıtasıyla elde edilecek yukarıda sayılan verilerin işleneceğini ve üçüncü kişilere aktarılabileceğini ve güvenli olarak saklanacağını belirtmek isteriz. Bu kapsamda, Çerez kullanımına onayınızın bulunmaması durumunda Hepbizden internet sitesini kullanmamanızı rica ederiz.

Özel nitelikli kişisel veriler, ilgili kişinin aydınlatılmış açık rızası olmaksızın Hepbizden tarafından işlenmemektedir.

Kişisel veriler, çevrimiçi veya çevrimdışı vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmakta ve sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanılan süre boyunca, ilgili kişinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlük tarihinden önce verdiği rıza veya yürürlük tarihinden sonra verdiği açık rıza veyahut da 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen kural ve koşullar çerçevesinde işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Hepbizden, müşteri odaklı çevrimiçi (online) matbaa ve baskı hizmetleri sunmaktadır. Bu kapsamda Express Baskı LTD. ŞTİ. ile taraf olduğu sözleşme ilişkileri çerçevesinde müşterilerine matbaa ve baskı hizmetleri sunmaktadır.

Müşterilerimizin ve müşterilerimizin hizmet verdiği ve/veya ürün sağladığı üçüncü kişilere ilişkin kişisel veriler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, KVKK, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümler ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Kurulu karar ve rehberlerinde öngörülen kural ve koşullara uygun olarak işlenmektedir.

Hepbizden, yukarıda belirtilen faaliyet konusunda, kişisel verileri, söz konusu faaliyetleri sürdürmek, müşterilerine daha iyi hizmet vermek, verdiği hizmetin kalitesini ölçmek ve geliştirmek, müşterilerinin ve çalışanlarının tercih ve ihtiyaçlarını tespit etmek, iletişim sağlamak, yürürlükteki mevzuata uygun davranmak, elektronik posta ile bülten göndermek ve bildirimlerde bulunmak amaçlarıyla yürürlükteki mevzuata uygun şekilde işlenmektedir.

Bu kapsamda, kişisel verileriniz;

  • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun şekilde,
  • Doğru ve güncel olarak,
  • Belirli, açık ve meşru amaçlar için ve de
  • İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak

işlenmektedir.

Yardıma Mı İhtiyacınız Var?

Main Menu